Anunt

Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”, Ploiești anunță operatorii economici interesați că pot transmite solicitările de școlarizare la învățământul dual conform modelului din anexa 2 la Metodologia de organizare și desfășurare, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017. Solicitările se pot transmite, până la data de 23 noiembrie 2018,  prin email la adresa vet@tvet.ro sau prin încărcare pe platforma special dedicată învățământului profesional și tehnic din site-ul www.alegetidrumul.ro

Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”, Ploiești anunță operatorii economici interesați că pot transmite solicitările de școlarizare la învățământul profesional conform modelului prevăzut în anexă la Calendarului etapelor și actiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020. Solicitările se pot transmite, până la data de 23 noiembrie 2018 unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare.

Toate informațiile referitoare la Calendarului etapelor și actiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020 se gasesc pe site-ul școlii, www.liceulsfantulandrei.ro  și la avizierul școlii.

Ziarul Incomod