CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2019

Sesiunea iunie - iulie 2019

27 – 31 mai 2019

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2019

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

3 – 4 iunie 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

5 – 6 iunie 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

7, 10* – 11 iunie 2019

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

12 – 13 iunie 2019

Evaluarea   competenţelor   lingvistice   într-o   limbă   de    circulaţie internaţională - proba C

1 iulie 2019

Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă

2 iulie 2019

Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

3 iulie 2019

Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

4 iulie 2019

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă

8 iulie 2019

Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00)

9 - 12 iulie 2019

Rezolvarea contestaţiilor

13 iulie 2019

Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august - septembrie 2019

 

15 - 19 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

26 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2019

Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă

22 august 2019

Limba şi literatura maternă - proba Eb) – proba scrisă

23 august 2019

Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

26 august 2019

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă

27, 28 august 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

29 august 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

30        august,        2

septembrie 2019

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

2 – 3 septembrie 2019

Evaluarea   competenţelor   lingvistice   într-o   limbă   de    circulaţie internaţională - proba C

3 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00)

3 - 6 septembrie 2019

Rezolvarea contestaţiilor

7 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor finale

 

* Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2019.

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

ANEXA_CALENDARUL_EXAMENULUI_DE_BACALAUREAT_2019_.pdf

ORDINUL_4830_-_Bacalaureatul_National_2019.pdf

Va rugam sa completati campurile obligatorii.
Va rugam sa completati campurile obligatorii.

Adresa

Strada Deditel nr.4 Ploieşti Jud.Prahova

Tel: 0244/531041 

Fax 0244/531041

e-mail : lts_aa@yahoo.com

web: www.liceulsfantulandrei.ro