PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU INVAJAMANTUL PROFESIONAL DE STAT

An scolar 2018-2019

Elaborata conform Anexa la O.M.E.N.C.S nr. 5068/31. 08. 2016

Aprobata in Consiliul de Administratie al Liceului"Sfantul Apostol Andrei" Ploiesti din data de 02.02.2018

 

PH_034_Procedura_admitere_inv_prof_2018_LTSAA.pdf