METODOLOGIA DE ADMITERE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL An şcolar 2019-2020 - Sănătate

METODOLOGIA DE ADMITERE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEALMETODOLOGIA DE ADMITERE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEALDomeniul: Sănătate și asistență pedagogicaCalificarea: Asistent medical generalist/Asistent medical de farmacie/Asistent medical de laborator,perioada de studiu 3 ani.

Procedura__Admitere_Inv_Postliceal_SanitarLTSAA.pdf