METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILORMETODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILORÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMARpentru anul școlar 2021-2022

Anexa_1_Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2021_2022.PDF