header

Clădirea şcolii a fost construită în 1966. Între anii 1966 – 1968 a funcţionat aici Liceul Energetic Ploieşti, actual Grup Şcolar Energetic Ploieşti. Este o clădire de şcoală tip, cu 23 săli de clasă, 3 cabinete, 5 laboratoare, 1 ateliere, o sală de sport (din anul 1976), cabinet logopedic, cabinet medical şi o bibliotecă cu peste 18000 de volume. Şcoala beneficiază de un spaţiu verde cu o suprafaţă de 14000 m.p.

Începând cu anul 1968, funcţionează în această clădire Şcoala Generală cu Clasele I-VIII nr. 24 Ploieşti. În anul 1995 fuzioneaza cu Scoala Generala nr. 30. O primă schimbare a numelui are loc în anul 1998 – Şcoala cu Clasele I-VIII „Sfântul Apostol Andrei” – iar cea de-a doua în anul 2004 – Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti. În anul 2007, Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol Andrei” devine Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”. În septembrie 2009, Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” preia ca structură Şcoala Postliceală Sanitară de Stat. În anul 2012, denumirea instituţiei se schimbă în Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”. Populaţia şcolară arondată şcolii, până în 1981, era de aproximativ 1000 de elevi. Începând cu anul 2000, se constată o scădere a populaţiei şcolare, încât în anul şcolar 2004-2005 există un număr de aproximativ 700 de elevi, în prezent la L.T.S. „Sfântul Apostol Andrei” sunt înscrişi 1190 de elevi.

De-a lungul, anilor au fost promovate mai multe profiluri: începând cu anul 1980 – clase cu profil de volei (băieţi şi fete); din anul 1990 clase cu profil de limba franceză şi limba engleză intensiv; începând cu anul 2003 clase de SAM din domeniile „Estetica şi îngrijirea corpului omenesc” şi „Turism şi alimentaţie”, elevii acestor calificări continuând studiile prin anul de completare, şi apoi prin ciclul superior al liceului, ruta progresivă de calificare în domeniul Servicii. Încă din anul şcolar 2008-2009 au fost înfiinţate clase ce aparţin rutei directe de calificare, domeniul Servicii, şi clase de nivel 3 avansat de calificare prin şcoala postliceală, calificarea „Stilist”, cu finanţare de la bugetul de stat. Începând anul 2009 se înfiinţează clase cu finanţare de la bugetul de stat, în domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificarea „Asistent medical generalist” şi „Asistent medical de laborator”. Un punct tare al ofertei educaţionale este faptul că instituţia noastră este singura din judeţ care oferă şcolarizare în domeniile „Sănătate şi asistenţă pedagogică” şi „Estetica şi igiena corpului omenesc” cu finanţare de la bugetul de stat.

Şcoala facilitează pregătirea atât a elevilor din zona de Nord a oraşului, cât şi a celor din localităţile de pe văile Slănicului şi Teleajenului. Înfiinţarea grupului şcolar/a liceului tehnologic s-a impus ca o necesitate pentru a oferi pe piaţa muncii personal calificat în domeniul serviciilor în diferite nivele de calificare profesională.

Oferta educaţională a şcolii este în permanenţă adaptată la tendinţele de dezvoltare socio-economice şi prognoza ocupării forţei de muncă în conformitete cu Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic.In prezent, la scoala noastra invata un numar de 1333 de elevi.

Descarca: Prezentarea evolutiei invatamantului LTS Sf. Apostol Andrei

Image
Image
Image
Image

Oferta Educationala 2018-2019

Va rugam sa completati campurile obligatorii.
Va rugam sa completati campurile obligatorii.

Adresa

Strada Deditel nr.4 Ploieşti Jud.Prahova

Tel: 0244/531041 

Fax 0244/531041

e-mail : lts_aa@yahoo.com

web: www.liceulsfantulandrei.ro